Informacja w sprawie określenia statusu BS w Iłowej w rozumieniu FATCA

Drukuj

Szanowni Klienci,

Na podstawie zapisów Umowy z dnia 7.X.2014r. pomiędzy Rządem RP a Rządem USA w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodastwa FATCA, Zarząd Banku dokonał samodzielnie procedury samoidentyfikacji i określił swój status jako Bank Lokalny. W związku z powyższym Bank nie musi przeprowadzać procedur identyfikacyjnych i pobierać od Klientów oświadczeń FATCA. Rachunki Klientów nie będą blokowane.

Tuesday the 12th.
Template © QualityJoomlaTemplates