ROR Pol-Konto Student

Drukuj

student m

Rachunek otwierany jest dla osób o pełnej zdolności do czynności prawnych, które rozpoczęły naukę przed ukończeniem 25 roku życia w:
1.    szkołach wyższych,
2.    szkołach policealnych.
 Rachunek ten służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za wyjątkiem rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 
Korzyści:

- bezpłatne prowadzenie rachunku,
- bezpłatne przelewy,
- bezpłatne wydanie karty Visa Classic Debetowa,
- dostęp 24 godziny na dobę do środków dzięki międzynarodowej karcie płatniczej Visa Classic Debetowa, w których można wypłacać gotówkę bez żadnych prowizji w ponad 4000 bankomatach,
- bezpłatna informacja na hasło,
- bezpłatny dostęp do rachunku przez bankowość internetową,
- wpłaty i wypłaty bez prowizji,
- możliwość lokowania nadwyżek środków pieniężnych,
- realizacja stałych zleceń płatniczych,
- realizacja poleceń zapłaty,

Jak założyć?

Wystarczy przyjść do najbliższej placówki naszego Banku z dowodem osobistym i aktualną legitymacją studenta lub zaświadczeniem potwierdzającym status studenta.

 

Tuesday the 12th.
Template © QualityJoomlaTemplates