Karta VISA CLASSIC STUDENT

 

Nowoczesne karty on-line Visa Classic Debet z chipem  w Banku Spółdzielczym w Iłowej!

Karta Visa Classic Debet Student łączy wszystkie zalety karty Visa Classic Debet dla klientów indywidualnych, dodatkowo nie pobierana jest opłata miesięczna za kartę oraz bezpłatne wydanie lub wznowienie karty.

Zalety kart Visa Classic Debet z chipem:

  • komfort klient ma stały dostęp do środków na POL-Koncie w czasie rzeczywistym (online), dzięki czemu nie ma potrzeby odwiedzania Banku i nie jest zależny od godzin pracy Banku
  • szybkość - środki w systemie autoryzacyjnym aktualizowane są w momencie dokonania wpłaty na rachunek
  • poczucie bezpieczeństwa - korzystając z kart płatniczych klient unika konieczności noszenia przy sobie większych kwot pieniędzy i nie naraża się na ich utratę, dodatkowo karta z chipem zabezpiecza przed popularnym przestępstwem tzw. skimmingiem - skopiowaniu zawartości paska magnetycznego karty płatniczej bez wiedzy jej posiadacza w celu wykonywania nieuprawnionych płatności.
  • bezpłatne ubezpieczenie karty,
  • kontrola nad wydatkami dzięki możliwości sprawdzenia aktualnego salda w bankomacie oraz możliwości podejrzenia blokady w systemie bankowości internetowej,
  • łatwy i szybki dostęp do gotówki dzięki szerokiej sieci ponad 4 000 bankomatów bez prowizji,
  • dokonywanie transakcji bezgotówkowych w placówkach handlowo-usługowych – w kraju i za granicą – bez ponoszenia żadnych dodatkowych opłat,
  • transakcje w Internecie – karta umożliwia dokonywanie transakcji w Internecie,
  • możliwość ustanowienia indywidualnych limitów transakcyjnych do karty do wysokości maksymalnych - dopuszczalnych dla danego typu rachunku - limitów transakcyjnych.

Procedura wymiany kart dla klientów BS w Iłowej:

1. Klient otrzymuje POCZTĄ kopertę z numerem PIN do nowej karty.
2. Po otrzymaniu numeru PIN, klient zgłasza się do placówki po odbiór nowej karty wraz ze starą kartą.
3. Przed wydaniem karty VISA Classic Debet, klient wypełnia i podpisuje wniosek o wydanie nowej karty. Zwrotnie klient otrzymuje podpisaną przez Bank Umowę o wydanie karty VISA Classic Debet, odstąpienie od Umowy karty starej, Regulamin wydawania i użytkowania karty oraz Tabelę Opłat i Prowizji.
4. Stara karta zostaje odebrana i zniszczona w momencie wydawania nowej karty.
5. Wydaną nową kartę należy aktywować. Aktywacja karty następuje poprzez dokonanie dowolnej transakcji z użyciem kodu PIN w bankomacie zlokalizowanym w placówce, bądź w innym najbliższym bankomacie.

Tuesday the 12th.
Template © QualityJoomlaTemplates