Centrum Usług Internetowych dla Posiadaczy Rachunku Bieżącego lub Pomocniczego

Dostęp do konta i bezpieczeństwo 24 h

Bank oferuje Posiadaczom rachunków bieżących lub pomocniczych dostęp do swoich środków.

Centrum Usług Internetowych obejmuje najczęściej wykorzystywane funkcje, które ułatwiają codzienne zarządzanie rachunkami:

 • sprawdzanie sald rachunków i dostępnych środków,
 • sprawdzanie historii rachunków,
 • wykonywanie przelewów zwykłych,
 • wykonywanie przelewów do ZUS,
 • wykonywanie przelewów do urzędów skarbowych i innych organów podatkowych,
 • drukowanie potwierdzeń zrealizowanych transakcji,
 • zakładanie i zmianę zleceń stałych,
 • zakładanie i edytowanie listy odbiorców.


System zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa m.in. dzięki wykorzystaniu szyfrowania 128-bitowym protokołem SSL oraz stosowaniu tokenów generujących hasła jednorazowe.


Przypominamy jednak, że bezpieczeństwo bankowości internetowej zależy także od Klientów i zalecamy, aby każdy zapoznał się z zasadami bezpiecznego korzystania z usług bankowości internetowej.

Wymagania techniczne - komputer PC z zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą 128-bitowy protokół SSL. Proponowane ustawienie rozdzielczości ekranu na 1024x768.

Centrum Usług Internetowych Klienta Korporacyjnego

Centrum Usług Internetowych Klienta Korporacyjnego to profesjonalny system bankowości elektronicznej z autoryzacją za pomocą karty chipowej, zapewniający jednocześnie maksimum bezpieczeństwa i swobodny dostęp do środków finansowych Twojej firmy 24h na dobę, 365 dni w roku.

Funkcjonalność

 • uzyskiwanie informacji o stanie salda  wskazanych  rachunków (wyciągi bankowe),
 • realizowowanie przelewów za opłatą niższą niż standardowe przelewy w oddziale,
 • tworzenie bazy danych kontrahentów, na rzecz których składane są dyspozycje,
 • import zleceń z systemów Księgowych,

Maksimum bezpieczeństwa
System CUI zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa i poufności dzięki:

 • identyfikatorowi osobistemu z hasłem użytkownika,
 • karcie chipowej ze specjalnym czytnikiem.

Karta chipowa to nowoczesne narzędzie służące do akceptacji (podpisu) składanych dyspozycji, stanowiący najpewniejsze zabezpieczenie spośród stosowanych przez banki. Chip jest zabezpieczony przed zapisem lub nieautoryzowanym odczytem. Karta ma licznik błędnych prezentacji numeru PIN i zostaje zablokowana, jeśli kilka razy wprowadzony zostanie błędny numer. Nawet po złamaniu wszystkich zabezpieczeń systemu, osoba nie dysponująca odpowiednią kartą chipową nie jest w stanie dokonać transakcji na cudzym rachunku.

Zabezpieczenia stosowane przez inne banki
Większość banków ze względy na koszty stosuje mniej pewne zabezpieczenia, np. listę haseł jednorazowych czy kody SMS, co znacznie zwiększa ryzyko dostępu osób niepowołanych do rachunku.

Hasła mogą dostać się w niepowołane ręce na wiele sposobów, m.in. poprzez:

 • podejrzenie użytkownika w trakcie wprowadzania hasła,
 • podsłuchiwanie niezaszyfrowanej transmisji hasła,
 • koń trojański zainstalowany na komputerze użytkownika,
 • rozszyfrowanie hasła,
 • zgubienie lub kradzież listy haseł jednorazowych lub nawet telefonu komórkowego w przypadku kodów SMS.

Hasło zaszyfrowane można łatwo złamać, jeśli jest zbyt proste, np. wykorzystuje często używane słowa, a z kolei skomplikowane hasło łatwo zapomnieć, więc użytkownicy mają tendencję do ich upraszczania.

Jeśli zależy Ci na bezpieczeństwie…
…wybierz system bankowości elektronicznej Centrum Usług Internetowych z autoryzacją za pomocą karty chipowej, który zapewni Twojej firmie maksimum bezpieczeństwa i swobodny dostęp do rachunku 24h na dobę, 365 dni w roku.

Zapraszamy do naszego Banku!
Nasi pracownicy udzielą szczegółowych informacji i służą pomocą przy wypełnianiu dokumentacji.

Tuesday the 12th.
Template © QualityJoomlaTemplates